Welkom

Cineclub Vrijheidsfilms werd in 1966 opgericht als onafhankelijke filmorganisatie.filmstrip_posters_home
In die tijd werd door velen de noodzaak gevoeld informatie te verspreiden los van de gangbare kanalen, waarvan men het gevoel had, dat die een mening verkondigden die uitsluitend de heersende machten diende.
Cineclub Vrijheidsfilms heeft zich altijd beijverd de stem te laten horen van de onderdrukten en uitgebuitenen van alle continenten en van alle geloven en politieke overtuigingen.

Als gevolg van de veranderde tijden was het bestuur genoodzaakt de film- en videocollectie, evenals het foto- en filmpostersarchief, onder te brengen bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
Dit is in juni 2003 gebeurd.

De films en video’s zijn nog steeds te huur en dvd’s van een aantal van onze producties zijn te koop.

“Hoewel Cineclub om politieke redenen niet wenste mee te werken
aan het Vrije Circuit, kun je wel stellen, dat At van Praag en de zijnen
met het uitgangspunt om films binnen een bepaald kader te vertonen
aan de basis van deze beweging hebben gestaan.
Als zodanig zijn de huidige filmhuizen/filmtheaters dus
een (indirecte) voortzetting.(…)
Ik durf met een gerust hart te stellen, dat het Nederlandse filmklimaat
einde jaren zestig en begin jaren zeventig
veel schraler was geweest zonder Cineclub”.

Bert Hogenkamp, filmhistoricus

logo door Siné

Reacties zijn gesloten.